Vukovi

Slike Životinja -> Slike Lisica i Vukova

Kada kaskaju vukovi se kreću se od 8 do 16 km na sat. Kada trče mogu da prevale i do 45 km na sat. Dnevno obično prevale u proseku 35 km u potrazi za hranom.

Ovo je samo jedna od slika sa sajta SvetMajmuna.com

Share

Vukovi